Politica de confidențialitate, Termini și condiții

Vă rugăm să citiți cu atenție TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE ale acestei “PLATFORME” prezentate mai jos cât și POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE împreună cu POLITICA DE PROTECȚIE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL ca parte integrantă din acești Termeni și condiții.

Accesul/vizitarea acestei Platforme (www.merg.ro) de către dumneavoastră se supune Termenilor, condițiilor de utilizare și politicilor de confidentialitate și protecție a datelor cu character personal, implică acceptul explicit al dumneavoastră cu privire la aceștia și reprezintă întreaga înțelegere (contractul) dintre părți.
Digitalicus Online SRL, denumită în continuare și “Platforma” sau “Merg.ro” în calitate de proprietar/autor/administrator al “Platformei” www.merg.ro își rezervă dreptul de a schimba și actualiza în orice moment conținutul acestei “Platforme”, precum și Politica, Termenii și Condițiile de Utilizare, fără niciun fel de notificare prealabilă.
Digitalicus Online SRL, respectă confidențialitatea oricăror date, informații legate de utilizatorul înregistrat pe paltformă, precum și a inregistrărilor efectuate de aceștia, în condițiile și limitările impuse de lege. Sistemul nostru informatic vă pune la dispoziție metode adecvate pentru protecția datelor cu caracter personal ale utilizatorilor, precum și a comunicărilor pe care aceștia le efectuează prin intermediul Merg.ro cu “Locațiile” (partenerii “Platformei” ).

Digitalicus Online SRL, este proprietarul Merg.ro și beneficiază de toate drepturile legale recunoscute autorilor, conform legislației române și internaționale. În lipsa altor precizări, toate materialele, incluzând imagini, ilustrații, design-uri, icoane, fotografii, clipuri audio/video, ș.a.m.d. sunt proprietatea Digitalicus Online SRL, sau sunt licențiate de Digitalicus Online SRL, pentru a fi folosite.
Merg.ro vă acordă o licență limitată pentru a accesa/vizita “Platforma”, fără posibilitatea de a o modifica în lipsa unui acord din partea Digitalicus Online SRL. Această licență nu include revânzarea sau utilizarea în scopuri comerciale a informațiilor prezentate pe platformă; download-ul sau copierea informațiilor legate de contul de utilizator; utilizarea tehnicilor tip data mining, roboților sau tehnologiilor similare care permit extragerea și analiza datelor.
Merg.ro acordă partenerilor o licență limitată, revocabilă și ne-exclusivă de a crea un hyperlink către pagina de intrare (home page) a “Platformei” atâta vreme cât acest link nu descrie Merg.ro sau un partener/afiliat al acestuia de o manieră falsă, greșită sau jignitoare. Licența acordată nu permite utilizarea în cadrul acestui hyperlink a denumirii Merg.ro fără acordul prealabil scris al Digitalicus Online SRL, Conținutul platformei Merg.ro, integral și/sau parțial, nu poate fi reprodus, duplicat, copiat, revândut, vizitat sau exploatat în scopuri comerciale fără acceptul scris prealabil al Digitalicus Online SRL.
Denumirea Merg.ro este marcă înregistrată și este deținută de către Digitalicus Online SRL, –Utilizarea acestei mărci, a domeniului sau a numelui Merg.ro, în formă directă sau „ascunsă” (de tipul, dar nu limitat la, meta taguri sau alte tehnici de indexare, căutare web) fără permisiunea prealabilă scrisă a Digitalicus Online SRL, este interzisă și se pedepsește conform legii . Utilizarea neautorizată a acestora revocă imediat licențele acordate de către Merg.ro, conform cu cele de mai sus.
“Platforma” Merg.ro este furnizată pe o structură de tip „așa cum este” și „atât cât este disponibilă”. Merg.ro nu garantează, și nu răspunde sub vreo formă pentru eventuale e- mailurile trimise de la/ de către Locații, pentru viruși sau alte componente informatice cu caracter potențial dăunător ce pot fi prezente în corespondența electronică. Utilizatorul folosește “Platforma” pe riscul propriu, Digitalicus Online SRL fiind liberă de orice răspundere pentru eventualele daune directe sau indirecte cauzate de utilizarea sau accesarea/vizitarea “Platformei” sau ca urmare a utilizării informațiilor de pe Platformă.  Digitalicus Online SRL  nu este răspunzătoare de erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor Locatiilor. Digitalicus Online SRL nu acordă niciun fel de garanție pentru conținutul și utilizarea acestei “Platforme”; informațiile publicate corespund datelor furnizate de catre Locatii la momentul înscrierii lor pe Merg.ro sau al actualizării diverselor pagini ale “Platformei”.
Serviciile și produsele prezentate Merg.ro nu se constituie într-o ofertă de niciun fel a Digitalicus Online SRL , fiind prezentate cu titlu pur informativ de către “Locații” si nu constituie obligatie contractuală din partea Digitalicus Online SRL.
Dacă utilizați “Platforma” cu un cont de tip “Client/Vizitator”, sunteți răspunzător  pentru datele introduse, pentru acuratețea și dreptul de utilizarea a acestora. Incapacitatea de a primi mesaje în situația unor date de contact eronate, nu va fi considerată culpa Merg.ro. Dacă utilizați “Platforma” cu un cont de tip “Locație/Partener”, sunteți răspunzător pentru asigurarea confidențialității datelor accesibile prin contul dumneavoastră de acces, cum ar fi, dar fără a se limita la, numele, prenume, adresa de email și telefonul clientului/vizitator și sunteți de acord să vă asumați întreaga responsabilitate pentru activitățile/acțiunile desfășurate pe Merg.ro cu contul dumneavoastră. În cazul în care suspectați că, din diverse motive imputabile sau nu dumneavoastră, confidențialitatea datelord vs. de acces a fost compromisă, veți notifica imediat Merg.ro pentru a bloca accesul la cont și a vă genera cât mai rapid un nou set.
Efectuarea de operațiuni neautorizate asupra acestei platforme și tentativă de efectuare a acestora, incluzând fără a se limita la: utilizarea abuzivă, utilizarea frauduloasă, accesul neautorizat, modificarea, copierea de informații în vederea comercializării lor, blocarea accesului, ș.a.m.d., vor fi pedepsite conform legii.
Utilizatorii Merg.ro pot trimite comentarii, note, sugestii, idei sau observații cu privire la conținutul și structura Platformei respectiv pot adresa întrebări atâta timp cât conținutul acestora nu este ilegal, obscen, amenințător, defăimător, care să afecteze viața privată, drepturile de proprietate intelectuală, ale Merg.ro sau ale unor terțe părți, și care nu conțin viruși, derulează campanii politice/electorale, solicitări comerciale, scrisori în lanț, emailuri de masă sau orice altă formă de spam. Nu puteți folosi o adresă de e-mail falsă sau să impersonalizați o altă persoană sau entitate. 
Merg.ro își rezervă dreptul, dar nu și obligația de a îndepărta sau edita o astfel de informație transmisă.
Prin trimiterea unei astfel de informații, dacă nu este altfel specificat, acordați lui Merg.ro și partenerilor/afiliaților săi licența/dreptul gratuit, ne-exclusiv, perpetuu, irevocabil și sub- licențiabil de a utiliza, reproduce, modifica, adapta, publica, traduce, deriva, distribui sau a le afișa pe orice fel de medii, în toată lumea.
Acordați dreptul lui Merg.ro și partenerilor/afiliaților săi de a utiliza numele pe care l-ați trimis în conjuncție cu informația, dacă aceștia vor decide astfel. Declarați și garantați că dețineți sau controlați toate drepturile cu privire la informațiile transmise, că acestea sunt corecte și că utilizarea acestora nu intră în contradicție cu Termenii și condițiile de utilizare, că nu vor cauza daune către o terță parte și că veți despăgubi integral Merg.ro sau partenerii/afiliații săi pentru toate cererile rezultate din informația astfel transmisă.

Toate drepturile rezervate ©merg.ro